Este proxecto finaciouse coa axuda do Instituto Galego de Promoción Económica no marco Proxecto empresarial de novos emprendedores. Promotor: Humara Environment S.L. cun investimento de 33.250€ correspondente a unha axuda Pública de 45.000€.